19 08, 2016

Steindekke Trafik ökar säkerheten på Stockholms cykelbanor

Nyheter|0 Comments

Stockholm är en riktig cykelstad och dess invånare väljer det miljövänliga alternativet i allt större utsträckning. När cyklister och bilister blandas blir säkerhetsaspekten ännu viktigare. I takt med att gång- och cykeltrafiken ökar i framför allt storstäderna har också intresset för tydligare vägmarkeringar ökat. Färgade beläggningar som tydligt markerar gång- och cykelbanor har blivit [...]

17 08, 2016

Beläggning på strandpromenaden i Stenungsund!

Nyheter|0 Comments

Ra Golvs system Barrikade Stenbeläggning Struktur har installerats på Stenungstorg i Stenungsund. Med hjälp av två olika stensorter skapades ett naturligt gångstråk över hamnplan. En ljus och trevlig hamnpromenad. Läs mer om Barrikade Stenbeläggning