12 10, 2017

Vilken uppfräschning på Charlottendals Bussdepå!

Helhetslösning med väggar & socklar i verkstadsdelen samt golv, socklar, vägg & tak-målning i tvätthallar med 7m i takhöjd. Lyckat samarbete med Skanska Sverige AB. Utförande; Maj 2015 t.om. Maj 2016   Golv: StoCretec Metod 501 Vägg & Tak: StoPox KU601   Golvyta; 4100 m² Sockel; 1000 lpm Vägg & Takmålning: 2800 m²   Fogbandstätning [...]

21 09, 2016

Trapphusrenovering STENO Terrazzo

Vår avdelning på RA Golv i Stockholm har genomfört en mycket uppskattad trapphusrenovering med nöjd beställare Projekt:  Kv. Skvalberget 15 Adress: Grev Turegatan 29, Stockholm Beställare: Åke Sundvall Byggnads AB Byggherre: OFR Fastighets AB   Våran utförandetid; Februari-Juni 2016   Golvsystem: Steno Terrazzo   - Läggning av Fogfritt Terrazzo Golv med Tillhörande Terrazzo Sockel på [...]

21 09, 2016

Thorildskolan i Kungälv får ny skolmiljö!

En omfattande renovering av såväl fasad som inomhusytor har genomförts under 2016 och beräknas vara helt klart vid årsskiftet 2016/2017. RA Golv i Göteborg har på uppdrag av Flodéns Byggnads AB ansvarat för renovering av elevutrymmen, korridorer, entréer och väntrum där man installerat STENO Terrazzo från Hesselberg Bygg, i färgerna White Line och Black Line. [...]

19 08, 2016

Steindekke Trafik ökar säkerheten på Stockholms cykelbanor

Stockholm är en riktig cykelstad och dess invånare väljer det miljövänliga alternativet i allt större utsträckning. När cyklister och bilister blandas blir säkerhetsaspekten ännu viktigare. I takt med att gång- och cykeltrafiken ökar i framför allt storstäderna har också intresset för tydligare vägmarkeringar ökat. Färgade beläggningar som tydligt markerar gång- och cykelbanor har blivit [...]

17 08, 2016

Beläggning på strandpromenaden i Stenungsund!

Ra Golvs system Barrikade Stenbeläggning Struktur har installerats på Stenungstorg i Stenungsund. Med hjälp av två olika stensorter skapades ett naturligt gångstråk över hamnplan. En ljus och trevlig hamnpromenad. Läs mer om Barrikade Stenbeläggning