Professionell upphandling – lämna en bra beskrivning!

 För dig som är Arkitekt & byggkonsult

Skönt att lämna ifrån sig en bra beskrivning!
Nu är det enkelt!

Som arkitekt eller byggkonsult kan du här läsa mer om hur RA Golv kan hjälpa dig i jobbet att ta fram den optimala lösningen för ditt projekt.

För Arkitekter

Vår långa erfarenhet har lärt oss att det inte finns några generella lösningar för golv. Varje projekt är unikt där ett antal parametrar skall vägas in för att nå en så optimal lösning som möjligt.

Befintliga konstruktioner så väl som nya kräver ganska omfattande analyser och samtal med både användare och byggherre.

Vi arbetar med tre frågeställningar som bör vara besvarade innan golvtyp bestäms:

Livslängd:
Hur länge skall golvet hålla? Två, fem eller femtio år? I publika och offentliga byggnader som t.ex. skolor, bibliotek sjukhus etc. är det inte ovanligt att man räknar tidsperspektiv mellan fyrtio till femtio år. Här är det också viktigt att välja system som klarar extern påverkan som fukt, mögel och felaktiga städmetoder.

I vissa fall kan det även vara motiverat med en miljökonsekvensutredning tillsammans med en byggvarudeklarerad produkt.

Funktion:
Stegsäkerhet, tryckhållfasthet, nötningsbeständighet och ljuddämpning är några tekniska krav som ställs på dagens golv.

Ekonomi:
En väl dokumenterad behovsanalys är en förutsättning för att hitta golvlösningar som är ekonomiskt optimala.

Kontakta oss för projekteringsanvisningar, referenser eller om ni har några andra frågor.

För Byggkonsulter

Vår långa erfarenhet har lärt oss att så väl befintliga konstruktioner som nya kräver ganska omfattande analyser och samtal med både användare och byggkonsult.

Vi hjälper er att hitta den bästa golvtypen för ert projekt och bistår med de tjänster som behövs för att nå en så optimal lösning som möjligt.

Kontakta oss för referenser eller om du vill veta mer om våra tjänster.

Utöver våra vanliga tjänster kan vi även hjälpa er med t ex slipning, flytspackling och blästring. Läs mer om dessa tjänster under Övriga tjänster.

Övriga tjänster

RA Golv erbjuder även tjänster som flytspackling, slipning, blästring etc. Kontakta oss för mer information om vilka tjänster vi kan bistå er med.

 • Flytspackel
 • Linjemålning
 • Slipning
 • Blästring
 • Efterlysande linjemarkering
 • Rekonditionering
 • Glättingsmaskin
 • HTC Dianova Diamantslip
 • Blästringsmaskin

Tips i enlighet med AMA och RA texter

 • Fogfria system från Hesselberg är beskrivna under MHG kapitlet, LCS kapitlet samt DCG 5 kapitlet i AMA 14/AMA Anläggning 13
 • Följande standarder är ledande för vår verksamhet:
  • SS-EN 13813 Golvmaterial – Avjämnings- och beläggningsmassor baserade på cement, gips, magnesit, bitumen eller härdplast – Egenskaper och krav
  • SS-EN 13318 Golvmaterial – Avjämnings- och beläggningsmassor baserade på cement, gips, magnesit, bitumen eller härdplast – Definitioner
  • SS-EN 1504-1:2005, För betongkonstruktioner exempelvis, parkeringsdäck, balkonger, tak- och gårdsbjälklag med flera användningsområden
 • CE-märkning och prestandadeklaration i enlighet med standarder, SS-EN 13813 och SS-EN 1504-1
 • Krav på uppvärmt arbetsställe minst +10 grader C
 • Beläggning definitioner i enlighet med tabell RA MHG/1
 • Mätning av relativ fuktighet (RF) i undergolv av betong inomhus ska utföras enligt YSC121
 • Arbete med plastbaserad massa skall utföras av auktoriserad entreprenör enligt Auktorisationen Fogfritt Golv, AFG.
 • Branschrekommendationer finns att ladda ner ifrån fogfrittgolv.se
 • Nerladdningsbara AMA koder på angiven plats på denna sida
 • Förslag på beskrivningstext finns under – ”Golvsystem” och respektive golv/beläggningssystem
 • Kan alltid kontakta vår ”beskrivningsservice” – telefon 042-21 40 20 eller beskrivningsservice@hesselberg.se

Nerladdningsbara Branschrekommendationer: