Golv för Lager och Terminaler

I lager och terminaler finns ofta stora krav på att golvytan ska vara plan, så att lagervaror och produkter kan förvaras på ett säkert sätt. Genom att lägga ett fogfritt, massagolv kan en jämn golvyta uppnås – även om ursprungsytan inte var jämn. Enkel renhållning och en dammfri miljö är en förutsättning i lagerlokaler. Ett lagergolv är extra utsatt för mekanisk belastning från truckkörning och andra transportmedel. Det ska också stå pall för punkbelastning från lagerhyllor och pallar. Beroende av vilken typ av varor som lagras i lokalen kan det också finnas krav på att det inte skapas statisk elektricitet.

Våra golvlösningar för lager och terminaler har:

  • Hög Slitstyrka
  • Hög Kemikaliebeständighet
  • Hög mekanisk hållfasthet
  • Låga underhållskostnader
  • God vidhäftning till underlaget
  • Estetisk
  • Kort härdningstid

Kontakta oss på RA Golv när du söker efter lagergolv och golv för terminaler. Vi har lång erfarenhet av att leverera lösningar med hög kvalitet. Välkommen!

Golvsystem för lager och terminaler:

Lager_ill2