Golv för Parkeringshus

Ett golv i ett parkeringshus är högbelastat på grund av biltrafik. Under vinterhalvåret så slits ytan extra hårt, eftersom bilister ofta använder dubbdäck. Snö, slask, vägsalt och regnvatten förs in i parkeringshuset med bilarna och rinner ner på golvytan. Det är avgörande att golvbeläggningen tätar betongkonstruktionen så att man undgår korrosion i armering samt att det inte droppar salthaltigt vatten ned på biltak på underliggande våningsplan.

I parkeringshus med existerande sprickor måste man välja en beläggning som är spricköverbryggande. Ett nytt parkeringshus bör projekteras så att man slipper sprickbildning.

Våra lösningar för parkeringshus har:

  • Vätsketäthet
  • Slitstyrka
  • Kemikaliebeständighet
  • Hög mekanisk hållfasthet
  • Låga underhållskostnader
  • God vidhäftning till underlaget
  • Estetik
  • Kort härdningstid.

Kontakta oss på RA Golv när du söker en tålig beläggning för parkeringshus eller garage. Vi har lång erfarenhet av att leverera lösningar med hög kvalitet. Välkommen!

Golvsystem för parkeringshus:

Egenskaper för RA Golvs golv för parkeringshus