Industrigolv för produktion

Våra industrigolv är slitstarka, kemikaliebeständiga, estetiska, och har dessutom hög mekanisk hållfasthet, låga underhållskostnader och god vidhäftning till underlaget.

Inom produktionsindustrin är det vanligt att många anställda arbeta samtidigt på golvet. Miljön kan vara extra bullrig, på grund av maskiner och ventilation osv. Ett ljuddämpande golv kan därför vara en optimal lösning för att skapa en tystare och mer behaglig arbetsmiljö. Tunga maskiner påverkar och belastar ett industrigolv extra hårt och ibland kan det finnas krav på att det inte får uppstå statisk elektricitet. Inom exempelvis läkemedelsindustrin finns extra hårda hygienkrav, vilket kan lösas genom att lägga ett industrigolv med extra tät yta på beläggningen.

Kontakta oss på RA Golv för att diskutera vilken beläggning som är rätt för dig. Välkommen!

Golvsystem för produktion:

Produksjon_ill2