Kemikalieresistenstabeller

Kemikalieresistenstabeller kommer snart vara tillgängliga på denna sida.
Filnamn Beskrivning Storlek
Barrikade Kemikalieresistens 649 kb
Barrikade EP-SB Kemikalieresistens 88 kb
Barrikade PU-Screed Kemikalieresistens 47 kb
Degadur Kemikalieresistens 657 kb