Äldre typisk industri med genom åren flera olika typer av golvmaterial där underlaget var, betong, asfalt, flintcote, EGP Trimspackel, målad epoxi, stålräls m.m. Mycket ojämnt underlag och nivåskillnader.

Lösning:

  • Fiberduk rullas ut på hela ytan, armeringsnät läggs ut, 30 mm industriflytspackel StoCretec 735
  • Målning av ytan med Sto vattenbaserad epoxifärg, StoPox WL 100
  • Linjemålning

Tidsåtgång: 8 veckor
Lev tid: Hösten 2017

Yta ca 16000 kvm