Mitt i hjärtat av Jönköping byggs en trafikplats om som skall hantera både vanlig biltrafik och separata bussfiler.
Intensiteten på bil- och busstrafik är hög och trafikplatsen med rondeller och separata bussfiler har markerats med klar röd färg för att öka säkerheten och tydligheten för både bussar, bilar och fotgängare.
Steindekke Trafik i klar rött i bussfiler och Stenbeläggning Struktur i beige på alla refuger, installationen slutfördes under 2014 – totalt ca 3 000 m2