Lite om oss

RA Golv AB startade 1967 i Halmstad och är idag en ledande entreprenör för fogfria beläggningar. Inriktning är att installera och underhålla kundanpassade lösningar byggt på noggrann behovsanalys av bruks- och funktionsegenskapskrav.

Företagets olika entreprenadsavdelningar har även utvecklat specialkompetenser för linjemarkering, målning, bearbetning av betong-ytor och rekonditioneringar. RA Golv AB har lång erfarenhet av härdplaster och golv i alla miljöer vilket ger trygghet, funktion och en säker kvalitetsdokumenterad ekonomisk lösning.

Affärsidé
RA Golv AB är ett företag som helt inriktat sig på att installera och underhålla kundanpassade golvsystem. Kvalitet och kompetens är honnörsord och utgör grundpelarna för vår verksamhet. Behovsanalys och kvalitetsdokumentation ingår i vårt koncept och ger köptrygghet för våra kunder. Detta tillsammans med vår långa erfarenhet av fogfria industrigolv gör att vi kan erbjuda Er systemlösningar med funktion och ekonomi.

Vi hjälper dig att hitta det golv som passar ditt behov!

Hitta golv
Hitta golv
barrikade

Barrikade och STENO är våra varumärken

Vår materialleverantör Hesselberg Bygg

Varför välja oss

  • Trygga entreprenader – dokumenterad process i eget projektsystem
  • Utbildad personal
  • Förarbeten
  • ABT
  • Flytspackel
  • Betongslipning
  • Erfarenhet och resurser hantera större entreprenader

Kontakta oss

Halmstad – Huvudkontor
Tel: 035-16 11 80
Fax: 035-16 11 81
E-post: info@ragolv.se

Göteborg
Tel: 031-51 37 50
Fax: 031-23 18 68
E-post: info@ragolv.se

Malmö
Tel: 040-21 17 60
Fax: 040-21 17 67
E-post: info@ragolv.se

Stockholm
Tel: 08-500 23 131
Fax: 08-500 22 330
E-post: info@ragolv.se