Stockholm är en riktig cykelstad och dess invånare väljer det miljövänliga alternativet i allt större utsträckning. När cyklister och bilister blandas blir säkerhetsaspekten ännu viktigare. I takt med att gång- och cykeltrafiken ökar i framför allt storstäderna har också intresset för tydligare vägmarkeringar ökat. Färgade beläggningar som tydligt markerar gång- och cykelbanor har blivit alltmer populära. Barrikade Steindekke Trafik är en två-komponent beläggning (cold plastic) som ger en slitstark yta, men som samtidigt gör trafikanter uppmärksamma på fotgängare, cyklister och bussfiler.

Trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafiken bygger på Nollvision och kommuner och Trafikverket satsas massor av resurser på att förstärka säkerheten i trafiken. Antalet cyklister som väljer en elcykel har också ökat och i stadstrafik (med ina köer) kan faktiskt en elcykel ibland hålla högre hastighet, jämfört med en bil.

I Malmö, Göteborg, Stockholm samt i många andra kommuner arbetar man mycket med säkerheten för gång- och cykeltrafikanter. Man har därför investerat mycket i att förbättra säkerheten i trafiken samtidigt som målet för det hållbara samhället är att sänka koldioxidhalten i storstäderna.

Vi är glada och stolta att Stockholm Stad nu valt att testa Steindekke Trafik på några utsatta cykelbanor i staden.

IMG_1924 IMG_1956

Läs mer om Steindekke Trafik