Hesselberg Bygg har tillsammans med sin samarbetspartner GH cheap jerseys Gulv levererat 10 000 Hacked kvm med Stenbeläggning Slät på Högskolan i Bergen. wholesale NBA jerseys Projektet omfattar tre Duty atrier och en stor del av uteområdena runt byggnaderna. Det är installerat Stenbeläggning multimedia Slät i kombination med kantsten och 1 många andra wholesale jerseys material. Stenblandningen som är framtagen speciellt för projektet är lokal från Hordaland och är ett bevis för att Stenbeläggning kan användas som ett arkitektoniskt element vid utformning av utomhusytor.