Beläggning för område TRAFIK – vägmarkering och trafikmålning

Vårt beläggningsmaterial Barrikade Stenbeläggning Struktur och Slät kan användas för många olika ändamål. Det ger fogfria ytor och beläggningar på gångbroar, gångvägar, cykelvägar, perronger, trottoarer och rondeller. Systemen både som utsmyckning som till att skapa attraktiva ytor som är lätta att underhålla. För ytor med mer stark trafik rekommenderas ytbeläggningen Barrikade Steindekke Trafik. Trafikmålning och vägmarkeringar i starka färger blir allt vanligare i syfte att öka trafiksäkerheten och skilja ”hård” och ”mjuk” trafik. Cykelvägar, bussfiler, farthinder etc. är bra exempel på sådana väg- och trafikmarkeringar.

Våra trafikmålningar och vägmarkeringar för område Trafik:

  • fogfria
  • väderbeständiga
  • slitstyrka
  • vätsketäthet
  • kemikaliebeständigt
  • estetiskt
  • god vidhäftning till underlaget

Vi på RA Golv har stor erfarenhet av att genomföra dessa typer av projekt för olika slags trafik, kontakta oss så hjälper vi dig. Välkomna!