Pratktiskt och snyggt golv med akustikvärden!

Här har vi lagt Steno EP Terrazzo direkt på Aprobos dB1 matta, total tjocklek; 10mm för att komma i nivå med intilliggande heltäckningsmatta.

Golvet har lagts i pentryn på tre plan i etapp 1 och två plan i etapp 2.

Byggherre: AMF Fastigheter.

Byggare: Zengun AB

Nedan ser man väl hur vårt Steno Terrazzosystem ansluter till befintlig heltäckningsmatta