Tjänster

Golv för alla miljöer

Vi hjälper dig med allt från exklusiva designgolv till tåliga industrigolv.  RA Golv har lång erfarenhet av fogfria golv och våra säljare hjälper dig att välja rätt lösning. Vi har erfarenhet och resurser för att utföra stora entreprenader.

Stora Entreprenader

Erfarenhet och resurser för att hantera större entreprenader​

Utbildad Personal

All vår personal är utbildad samt innehar ID06

Trygga Entreprenader

Dokumenterad process i eget projektsystem​

Terrazzo / Designgolv

Estetiskt tilltalande och samtidigt slitstarkt, lättstädat och med akustikförbättrande egenskaper. Det är sådana golvsystem som vi på RA Golv har utvecklat tillsammans med våra materialleverantörer.

Industri / Massagolv

Tuffa beläggningar för tuffa miljöer. Vi kan erbjuda mer än 20 olika golvsystem som totalt skall täcka alla de olika krav som finns i industrin. Vi är en certifierad och specialutbildad entreprenör för dessa golvsystem. Vi installerar industrigolv till livsmedelsbranschen, verkstäder, parkeringshus, lager mm.

Utemiljö / Trafikmiljö

Naturstensbeläggningar som passar utmärkt till offentliga platser, parker, torg, gångvägar samt innergårdar. Trafikmålning & vägmarkeringar i starka färger på cykelvägar, gångbroar, bussfiler & farthinder.

Betongslipning / Polering

Varför inte använda betonggolvet som det är? Du får en ESD-funktion och med olika slip/poleringssteg lyfter vi fram det vackra i betongen.

Behöver du hjälp att hitta rätt golvtyp?

Med miljön i fokus

  • Vi arbetar förebyggande av föroreningar,ständig förbättring av ledningssystemet samt utvärdering av miljö- och kvalitetsmål och policy.
  • Våra produkter och tjänster ska tillfredsställa våra kunders förväntningar.
  • Vi ska leverera produkter och tjänster enligt tidplan.
  • Vårt val av system ska skapa underhållsfria golv med  lång livslängd för kunden.
  • Vi arbetar för att minimera materialtransporterna i uppdragen samt samåkning inom uppdrag.
  • Vi tar hänsyn till risker och miljökonsekvenser i våra projekt. Detta sker bl.a. genom att varje medarbetare har kunskap om och ansvar för kvalitets- och miljöarbetet.
  • Vi följer tillämplig lagstiftning, krav och föreskrifter som vårt företag berörs av.

RA Golv AB är ett företag som helt inriktat sig på att installera och underhålla kundanpassade golvsystem.

Vill du ha mer information om vår kvalitetspolicy och vårt miljöprogram kan du kontakta närmaste RA kontor.

Hälsoaspekter vid användadet av produkterna

Våra produkter innehåller inte några ämnen ifrån oönskade listan för BREEAM. Våra materialleverantörer lägger stor vikt vid att hålla oss uppdaterade på myndighetskrav och branschkrav och fasa ut ämnen som är oönskade. Säkerhetsdatablad är alltid uppdaterade och vi har fokuserat på att egna anställda, transportörer och installatörer följer alla riktlinjer för hantering. Arbetsmiljöverkets författning AFS 2014:43, Kemiska arbetsmiljörisker följs och alla av våra samarbets-partners är utbildade/utbildas i enlighet med dessa bestämmelser.

Användandet av förnybara råvaror

Vi använder i ökande grad råvaror baserade på bio-oljor från växter och matavfall, som ersättning för råvaror utvunnet från olja. Det är ett mål att fasa in detta i största möjliga mån i våra produkter så snart vi kan utveckla likartade egenskaper med dessa råvaror.

Emission från golvsystem/beläggningar

Våra produkter innehåller inte lösningsmedel och har en låg emission efter det att de är installerade. De flesta av våra system för inomhusapplikationer uppfyller detta kravet.

Avfallshantering

I den grad det är möjligt använder vi fat eller container för att undgå tomemballage. Vi i Sverige är anslutna till fti – Förpacknings & tidningsinsamlingen.

Ring oss

Halmstad: 035-16 11 80
Stockholm: 08-500 23 131
Göteborg: 031-51 37 50
Malmö: 040-21 17 60

Denna webbplats använder cookies. Läs mer här.