Företaget

RA Golv - Sedan 1967

RA Golv AB startade 1967 i Halmstad och är idag en ledande entreprenör för fogfria beläggningar. Inriktning är att installera och underhålla kundanpassade lösningar byggt på noggrann behovsanalys av bruks- och funktionsegenskapskrav.

Specialkompetenser
Företagets olika entreprenadsavdelningar har även utvecklat specialkompetenser för terrazzo, linjemarkering, målning, bearbetning av betongytor och rekonditioneringar. RA Golv AB har lång erfarenhet av härdplaster och golv i alla miljöer vilket ger trygghet, funktion och en säker kvalitetsdokumenterad ekonomisk lösning.

Affärsidé
RA Golv AB är ett företag som helt inriktat sig på att installera och underhålla kundanpassade golvsystem. Kvalitet och kompetens är honnörsord och utgör grundpelarna för vår verksamhet. Behovsanalys och kvalitetsdokumentation ingår i vårt koncept och ger köptrygghet för våra kunder. Detta tillsammans med vår långa erfarenhet av fogfria industrigolv gör att vi kan erbjuda Er systemlösningar med funktion och ekonomi.

Trygga Entreprenader

Dokumenterad process i eget projektsystem​

Utbildad Personal

All vår personal är utbildad samt innehar ID06

Stora Entreprenader

Erfarenhet och resurser för att hantera större entreprenader​

Behöver du hjälp att hitta rätt golvtyp?

Våra erfarna säljare hjälper dig att ta fram en lösning efter ditt behov.

Ring oss

Halmstad: 035-16 11 80
Stockholm: 08-500 23 131
Göteborg: 031-51 37 50
Malmö: 040-21 17 60

Denna webbplats använder cookies. Läs mer här.