Nyheter & Kundprojekt

Det enklaste sättet att etablera radonspärr!

radonsparrradonsparr

Barrikade Radonspärr är en två komponent produkt som påföres betongytan med ett stålbrett eller roller. Barrikade Radonspärr kan användas på alla nya eller gamla betongunderlag där man skall spärra mot radon. Produkten ger utmärkt vidhäftning på betongunderlaget. Barrikade Radonspärr kan användas på färsk beton (redan efer 1-2 dygn). Där det skall  Education läggas en golvbeläggning som kräver bra vidhäftning till underlaget läggs Barrikade Radonspärr i två strykningar, där det andra stryket sandas av. Om det skall installeras ett fogfritt golv fungerar Barrikade Radonspärr samtidigt som primer för beläggningssystemet.
Barrikade Radonspärr är testat hos SP.

Radongjennomgang:
SP-202266
<3,0 x 10-9 m/s
Radonmotstand:
SP-202266
>3,3 x 108 s/m

Radon-SP

Projekt fakta

Facebook
Twitter
LinkedIn

Om oss

RA Golv AB startade 1967 i Halmstad och är idag en ledande entreprenör för fogfria beläggningar. Inriktning är att installera och underhålla kundanpassade lösningar byggt på noggrann behovsanalys av bruks- och funktionsegenskapskrav.

Senaste inläggen

Följ oss

Behöver du hjälp att hitta rätt golvtyp?

Våra erfarna säljare hjälper dig att ta fram en lösning efter ditt behov.

Ring oss

Halmstad: 035-16 11 80
Stockholm: 08-500 23 131
Göteborg: 031-51 37 50
Malmö: 040-21 17 60

Denna webbplats använder cookies. Läs mer här.