RA Golv AB startade 1967 i Halmstad och är idag en ledande golvläggare och entreprenör för fogfria golvbeläggningar. Inriktning är att installera och underhålla kundanpassade lösningar byggt på noggrann behovsanalys av bruks- och funktionsegenskapskrav.

Industrigolv – Terrazzo – Utomhusbeläggningar – Fogfria golv för alla typer av miljöer

Välj golvtyp

ikon-industri350

ikon-innemiljo350

Broschyrer:

Broschyr industrigolv

Broschyr landskapsmiljöer

Välj golvtyp

ikon-design350

ikon-landskap350

brosjyrer

Broschyr Terrazzogolv

Terrazzo/akustik

Senaste nytt