RA Golv AB startade 1967 i Halmstad och är idag en ledande entreprenör för fogfria beläggningar.
Inriktning är att installera och underhålla kundanpassade lösningar byggt på noggrann
behovsanalys av bruks- och funktionsegenskapskrav.

Industrigolv – Terrazzo – Utomhusbeläggningar – Fogfria beläggningar för alla typer av miljöer

Välj golv – beläggningstyp

ikon-industri350

ikon-innemiljo350

Broschyrer:

Industribroschyr

Landskapbroschyr

Välj golv – beläggningstyp

ikon-design350

ikon-landskap350

brosjyrer

Terrazzobroschyr

Senaste nytt

1908, 2016

Steindekke Trafik – för säkrare cykelbanor i Stockholm Stad

Ökad tillgänglighet och säkerhet gäller inte bara bilister. I takt med att gång- och cykeltrafiken ökar i framför allt storstäderna har intresset för färgad beläggning som markerar gång- och cykelbanor fått ett uppsving. Barrikade [...]

1708, 2016

Strandnära och strandlikt på Stenungstorg!

Hesselbergs system Barrikade Stenbeläggning Struktur har RA Golv AB i Göteborg installerat på Stenungstorg  i Stenungsund. Två olika stensorter har skapat ett naturligt gångstråk över hamnplan och gett en ljus och trevlig miljö. Läs mer [...]

2006, 2016

KTH Arkitekturskolan är Årets Stockholmsbyggnad 2016

Det stod och vägde in i det sista – men till slut var det Nya Arkitekturskolan vid KTH som knep priset som Årets Stockholmsbyggnad 2016. Nya Arkitekturskolan vid Kungliga Tekniska högskolan är ritat av Tham [...]

1406, 2016

Ytterligare ett garage med Barrikade beläggningar!

Vi på RA Golv AB  har i Halmstad installerat Barrikade EP-Multi i ett garage, ca 1650 m2   Vi försöker kombinera egenskapskraven med respektive funktionsdel i ett garage för att uppnå optimal systemlösning både avseende [...]