24 05, 2016

Nya besparingar med gammal teknik!

Nyheter|0 Comments

I modern tid har polymerbaserad terrazzo blivit allt vanligare och i USA är exempelvis det mesta av terrazzo idag epoxyterrazzo eller polymerförstärkt cement. Hesselberg Bygg kan erbjuda bägge dessa kvaliteter av Terrazzo vilka ger fördelen att de relativt traditionell cementterrazzo ger bredare möjligheter av färger, lägre tjocklek och vikter, snabbare installation, tät yta, bättre styrka/nötning [...]

23 05, 2016

Storstäderna satsar på säkrare cykelbanor!

Nyheter|0 Comments

Storstäderna satsar på säkrare cykelbanor Av Kim Hall/artikel i Dagens Infrastruktur februari 2016 Ökad tillgänglighet och säkerhet gäller inte bara bilister. I takt med att gång- och cykeltrafiken ökar i framför allt storstäderna har intresset för färgad beläggning som markerar gång- och cykelbanor fått ett uppsving. Barrikade Steindekke Trafik är en två-komponent beläggning (cold plastic) [...]

23 05, 2016

Nu har Arkitektskolan på KTH i Stockholm flyttat in!

Nyheter|0 Comments

STENO Terrazzo från Hesselberg Bygg installerat av RA Golv AB, för Akademiska Hus i nya arkitektskolan, KTH Stockholm. Nu har man flyttat in och vi önskar lycka till med de nya lokalerna. Ur ett livscykel perspektiv är investering i terrazzogolv en totalekonomiskt överlägsen beläggning på grund av framförallt sin långa livslängd innan utbyte behöver ske. [...]

19 05, 2016

Välkomnande med STENO Terrazzo på Universitetsdjursjukhuset i Uppsala

Nyheter|0 Comments

I VHC – Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum Uppsala – bedrivs undervisning för drygt 1000 studenter, bland annat på de populära veterinär- och djursjukskötarprogrammen. Här bedrivs också avancerad forskning inom områdena veterinärmedicin och husdjursvetenskap. I den södra delen av VHC finns UDS – Universitetsdjursjukhuset – med smådjursklinik och hästklinik. I mottagning entrén/reception och butiken samt angränsande toalettutrymmen har RA Golv AB [...]

19 05, 2016

Skall ni bygga parkeringshus?

Nyheter|0 Comments

Vad är viktigt att tänka på vid val av beläggning på parkeringsytor inom- och utomhus? Olika typer av delar att ta hänsyn till: Körvägar Ramper Kurvor Parkeringsplatser Pelare Inkörspartier Detaljlösningar Egenskaper som bör uppfyllas: Flexibel och då både statisk och dynamisk belastning Spricköverbryggande Vattentäthet Nötningsbeständighet Kemikaliebeständighet Frostbeständig Halksäkerhet Städvänlig, hålkäl/sockel Estetisk, möjlig att designa i [...]