Kategori: Utemiljö

Vilken uppfräschning på Charlottendals Bussdepå!

Vilken uppfräschning på Charlottendals Bussdepå!

Vägg & Tak: StoPox KU601 Helhetslösning med väggar & socklar i verkstadsdelen samt golv, socklar, vägg & tak-målning i tvätthallar med 7m i takhöjd. Lyckat samarbete med Skanska Sverige AB. Golvyta; 4100 m² Sockel; 1000 lpm Vägg & Takmålning: 2800 m² Vägg & Tak: StoPox KU601Fogbandstätning vid elementskarvar av prefabbetong; 420 lpm

Cheklista för parkeringshus

Cheklista för parkeringshus

Vad är viktigt att tänka på vid val av beläggning på parkeringsytor inom- och utomhus? Olika typer av delar att ta hänsyn till: Körvägar Ramper Kurvor Parkeringsplatser Pelare Inkörspartier Detaljlösningar Egenskaper som bör uppfyllas: Flexibel och då både statisk och dynamisk belastning Spricköverbryggande Vattentäthet Nötningsbeständighet Kemikaliebeständighet Frostbeständig Halksäkerhet Städvänlig, hålkäl/sockel Estetisk, möjlig att designa i […]

Barrikade Steindekke Trafik – Cykelbanor

Barrikade Steindekke Trafik – Cykelbanor

Cykelbanor är ett satsningsområde i de flesta kommuner och städerDet ställs en rad olika krav på beläggning som markerar cykelbanor. Barrikade Steindekke Trafik tillfredsställer kraven  Mycket slitstarkt  Använder hård stenfiller för att klara belastning från dubbdäck där det är korsande trafik  Önskad friktionsvärde erhålls genom storleken på stenfillern  Stort färgval  Bygger minimalt och passar därför […]

Ökad trafiksäkerhet med Barrikade Steindekke Trafik

Ökad trafiksäkerhet med Barrikade Steindekke Trafik

Mitt i hjärtat av Jönköping byggs en trafikplats om som skall hantera både vanlig biltrafik och separata bussfiler.Intensiteten på bil- och busstrafik är hög och trafikplatsen med rondeller och separata bussfiler har markerats med klar röd färg för att öka säkerheten och tydligheten för både bussar, bilar och fotgängare.Steindekke Trafik i klar rött i bussfiler […]

Ring oss

Halmstad: 035-16 11 80
Stockholm: 08-500 23 131
Göteborg: 031-51 37 50
Malmö: 040-21 17 60

Denna webbplats använder cookies. Läs mer här.