admin

Vilken uppfräschning på Charlottendals Bussdepå!

Vilken uppfräschning på Charlottendals Bussdepå!

Vägg & Tak: StoPox KU601 Helhetslösning med väggar & socklar i verkstadsdelen samt golv, socklar, vägg & tak-målning i tvätthallar med 7m i takhöjd. Lyckat samarbete med Skanska Sverige AB. Golvyta; 4100 m² Sockel; 1000 lpm Vägg & Takmålning: 2800 m² Vägg & Tak: StoPox KU601Fogbandstätning vid elementskarvar av prefabbetong; 420 lpm

Trapphusrenovering STENO Terrazzo

Trapphusrenovering STENO Terrazzo

Vår avdelning på RA Golv i Stockholm har genomfört en mycket uppskattad trapphusrenovering med nöjd beställare. Projekt:  Kv. Skvalberget 15 Adress: Grev Turegatan 29, Stockholm Golvsystem: Steno Terrazzo   – Läggning av Fogfritt Terrazzo Golv med Tillhörande Terrazzo Sockel på 8 våningsplan i Trapphus– Efterliknat Terrazzokulör på befintliga Trappsteg från 60-talet och lagt Golv & […]

Thorildskolan i Kungälv får ny skolmiljö!

Thorildskolan i Kungälv får ny skolmiljö!

En omfattande renovering av såväl fasad som inomhusytor har genomförts under 2016 och beräknas vara helt klart vid årsskiftet 2016/2017. RA Golv i Göteborg har på uppdrag av Flodéns Byggnads AB ansvarat för renovering av elevutrymmen, korridorer, entréer och väntrum där man installerat STENO Terrazzo från Hesselberg Bygg, i färgerna White Line och Black Line. […]

Akustikgolv alltmer populära – komfort och förbättrad arbetsmiljö!

Akustikgolv alltmer populära – komfort och förbättrad arbetsmiljö!

RA Golv AB har för Thage i Skåne AB installerat ett komfortgolv i Arbetsförmedlingens nya lokaler i Norra Hamnen, Malmö. Barrikade Komfort är installerat i entréer, korridorer och samtalsrum, lokaler där ljudmiljön var ett viktigt komfortkrav för arbetsmiljö och trivsel. Totalt är det installerat 1 500 kvm av Barrikade Komfort Ljudmiljön och framtiden Allt oönskat ljud kallas […]

Nu har Arkitektskolan på KTH i Stockholm flyttat in!

Nu har Arkitektskolan på KTH i Stockholm flyttat in!

STENO Terrazzo från Hesselberg Bygg installerat av RA Golv AB, för Akademiska Hus i nya arkitektskolan, KTH Stockholm. Nu har man flyttat in och vi önskar lycka till med de nya lokalerna. Ur ett livscykel perspektiv är investering i terrazzogolv en totalekonomiskt överlägsen beläggning på grund av framförallt sin långa livslängd innan utbyte behöver ske. […]

KTH Arkitekturskolan är Årets Stockholmsbyggnad 2016

KTH Arkitekturskolan är Årets Stockholmsbyggnad 2016

Det stod och vägde in i det sista – men till slut var det Nya Arkitekturskolan vid KTH som knep priset som Årets Stockholmsbyggnad 2016. Nya Arkitekturskolan vid Kungliga Tekniska högskolan är ritat av Tham & Videgård Arkitekter. Byggherre är Akademiska Hus. Vi säger grattis och tack för att vi på RA Golv AB i […]

Cheklista för parkeringshus

Cheklista för parkeringshus

Vad är viktigt att tänka på vid val av beläggning på parkeringsytor inom- och utomhus? Olika typer av delar att ta hänsyn till: Körvägar Ramper Kurvor Parkeringsplatser Pelare Inkörspartier Detaljlösningar Egenskaper som bör uppfyllas: Flexibel och då både statisk och dynamisk belastning Spricköverbryggande Vattentäthet Nötningsbeständighet Kemikaliebeständighet Frostbeständig Halksäkerhet Städvänlig, hålkäl/sockel Estetisk, möjlig att designa i […]

Barrikade Steindekke Trafik – Cykelbanor

Barrikade Steindekke Trafik – Cykelbanor

Cykelbanor är ett satsningsområde i de flesta kommuner och städerDet ställs en rad olika krav på beläggning som markerar cykelbanor. Barrikade Steindekke Trafik tillfredsställer kraven  Mycket slitstarkt  Använder hård stenfiller för att klara belastning från dubbdäck där det är korsande trafik  Önskad friktionsvärde erhålls genom storleken på stenfillern  Stort färgval  Bygger minimalt och passar därför […]

Välkomnande med STENO Terrazzo på Universitetsdjursjukhuset i Uppsala

Välkomnande med STENO Terrazzo på Universitetsdjursjukhuset i Uppsala

I VHC – Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum Uppsala – bedrivs undervisning för drygt 1000 studenter, bland annat på de populära veterinär- och djursjukskötarprogrammen. Här bedrivs också avancerad forskning inom områdena veterinärmedicin och husdjursvetenskap. I den södra delen av VHC finns UDS – Universitetsdjursjukhuset –med smådjursklinik och hästklinik. I mottagning entrén/reception och butiken samt angränsande toalettutrymmen har RA Golv AB installerat, STENO Terrazzo ifrån Hesselberg Bygg. […]

Skräddarsy storköksgolvet!

Skräddarsy storköksgolvet!

Anpassade lösningar till olika krav!Presenterat projekt, typiskt för storköksmiljö med olika krav på beläggning och egenskaper.Barrikade från STO ger en funktionell och totalekonomiskt optimal golvlösning. Exempel ifrån Storkök, Tidningshuset Pontus – Kungsholmen (DN & Expressen huset): Barrikade EP-Multi Dekor, Kulör; Gul 850,  360 m² Helhetslösning med flytspackling, fallspackling och beläggning Tjockare beläggning 500mm runt brunnar […]

Ring oss

Halmstad: 035-16 11 80
Stockholm: 08-500 23 131
Göteborg: 031-51 37 50
Malmö: 040-21 17 60

Denna webbplats använder cookies. Läs mer här.